Besluit aanvraag omgevingsvergunning (regulier) Kerkstraat 32, 4141 AX Leerdam, Leerdam (LDM00) B 10216, Leerdam (LDM00) B 9680, Lochem (LCM00) B 11243, Leerdam (LDM00) H 504, Leerdam (LDM00) B 8017,

DeLochemgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit aanvraag omgevingsvergunning (regulier) Kerkstraat 32, 4141 AX Leerdam, Leerdam (LDM00) B 10216, Leerdam (LDM00) B 9680, Lochem (LCM00) B 11243, Leerdam (LDM00) H 504, Leerdam (LDM00) B 8017,.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De gemeente heeft op   14-09-2023   een besluit genomen op de aanvraag omgevingsvergunning (regulier) met zaaknummer OVR-2023-002424 op het perceel Kerkstraat 32, 4141 AX Leerdam, Leerdam (LDM00) B 10216, Leerdam (LDM00) B 9680, Lochem (LCM00) B 11243, Leerdam (LDM00) H 504, Leerdam (LDM00) B 8017, Vianen (VAN00) B 7565. De vergunning is verleend. Het besluit betreft het plaatsen van 6 beleefborden in Leerdam en 1 beleefbord in Vianen. Inzage De stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis. Niet eens met dit besluit? Maak dan binnen zes weken bezwaar. De periode van zes weken start een dag na de datum waarop deze brief is verstuurd. In het bezwaarschrift moet u de volgende informatie vermelden: •uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres, •de datum van uw bezwaarschrift, •een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, •het kenmerk (zaaknummer) van het besluit, •waarom u het niet eens bent met het besluit, •een machtiging als u namens een ander bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening. Maakt u bezwaar namens een organisatie? Stuur dan een kopie van de geldende statuten en een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan één jaar) mee met uw bezwaarschrift. Een bezwaarschrift indienen is gratis. Dit kan op twee manieren: 1.Digitaal: via vijfheerenlanden.nl/bezwaarmaken. Daarvoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Kijk voor meer informatie over DigiD op de website digid.nl. 2.Per post: Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Vijfheerenlanden t.a.v. Commissie bezwaarschriften Postbus 11 4140 AA Leerdam. Snel een uitspraak nodig? Soms heeft u op korte termijn een uitspraak van de rechter nodig. Dan kunt u ná het indienen van uw bezwaarschrift direct de rechter vragen een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) te nemen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan met een verzoekschrift, dat u samen met uw bezwaarschrift, indient bij de rechtbank. Dit kan op twee manieren. 1.Digitaal: via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u DigiD nodig. Kijk voor meer informatie over DigiD op de website digid.nl. 2.Per post. Stuur uw verzoekschrift naar: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen Postbus 16005 3500 DA Utrecht Let op Een verzoekschrift indienen kost geld (griffierechten). Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de rechtbank via 088 - 362 00 00.

 

Onderwerp: reclamevergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deLochemgids.nl op 19-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lochem, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLochemgids.nl
Redactie deLochemgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lochem
  2. 47749f69fd3f689b67504cc4a33892a4

Gerelateerde berichten