Vaststelling bestemmingsplan Larenseweg 70 Lochem 2023

DeLochemgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan Larenseweg 70 Lochem 2023.

Meer informatie over deze bekendmaking:

NL.IMRO.0262.loLarensew702023Lo-BP41Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 18 september 2023 heeft besloten het bestemmingsplan Larenseweg 70 Lochem 2023 vast te stellen. Het vastgestelde bestemmingsplan Larenseweg 70 Lochem 2023 beoogt het wijzigen van de kantoorbestemming in een gemengde bestemming.Ter inzage Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 28 september 2023 voor de duur van zes weken tot en met 8 november 2023 ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende de hiervoor genoemde termijn worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop "Zoeken plannen", waarna u de mogelijkheid heeft het bestemmingsplan op te roepen via het invullen van de locatie, de naam van het vastgestelde bestemmingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0262.loLarensew702023Lo-BP41.Op www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u een directe link vinden naar de plaats waar het vastgestelde bestemmingsplan digitaal kan worden ingezien. U kunt tevens op afspraak bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien (digitaal of op verzoek op papier).BeroepTegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.Digitaal beroepAlleen burgers kunnen via digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in stellen. U moet dan wel beschikken over DigiD, anders kunt u niet inloggen.InformatieVoor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling publiekscontacten, Hanzeweg 8 in Lochem, telefoon (0573) 289 222.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLochemgids.nl op 28-09-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lochem, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLochemgids.nl
Redactie deLochemgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lochem
  2. gmb-2023-409780

Gerelateerde berichten