Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsvisie Lochem

DeLochemgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsvisie Lochem.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 12 oktober tot en met 22 november 2023 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsvisie Lochem voor iedereen ter inzage ligt.Aanleiding en doelDe gemeente Lochem werkt aan het opstellen van een omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie beschrijft hoe de fysieke leefomgeving van Lochem zich gaat ontwikkelen op de lange termijn. Daarbij gaat het om onder meer woningbouw, duurzame energie, infrastructuur, bedrijvigheid, natuur, groen, landschap en andere ruimtelijke thema's waarin de gemeente een rol speelt. Voor de omgevingsvisie wordt een milieueffectrapport (MER) gemaakt dat de milieueffecten van een plan of project in beeld brengt. Het opstellen van een MER voor de omgevingsvisie is belangrijk en soms zelfs verplicht, omdat de omgevingsvisie gevolgen kan hebben voor het milieu en de leefomgeving. Bijvoorbeeld voor de Natura 2000-gebieden. Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsvisie LochemVoor deze m.e.r.-procedure (m.e.r. staat voor milieueffectrapportage en is de naam van de procedure) is inmiddels de eerste stap gezet: het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In deze notitie is kort beschreven waarom het opstellen van een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk is en voor welke activiteit(en) het MER wordt opgesteld. Daarnaast is in de notitie opgenomen op welke wijze de milieueffecten in principe beschreven worden.Het vervolgDe Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt nu ter inzage voor inwoners en zal ook voor advies worden voorgelegd aan relevante bestuursorganen en maatschappelijke organisaties. De volgende stap is het opstellen van het MER. Het rapport wordt later, op de gebruikelijke wijze, samen met de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage toetst het MER op volledigheid en objectiviteit.Ter inzage en zienswijzenDe Notitie Reikwijdte en Detailniveau omgevingsvisie Lochem ligt gedurende 6 weken ter inzage, vanaf 12 oktober 2023 tot en met 22 november 2023. Door middel van deze kennisgeving wordt iedereen in de gelegenheid gesteld gedurende deze periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over de notitie Reikwijdte en Detailniveau te geven.U kunt uw schriftelijke zienswijze over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau richten aan het college van burgemeester en wethouders gemeente Lochem, t.a.v. afdeling Ruimte, postbus 17, 7240 AA Lochem. Voor het geven van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met mevrouw B. Huijsmans, via telefoon (05783) 289 222. U kunt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau digitaal inzien bij deze publicatie onder de knop 'Bekijk documenten'.Ook kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Hanzeweg 8 in Lochem.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deLochemgids.nl op 12-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Lochem, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLochemgids.nl
Redactie deLochemgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lochem
  2. gmb-2023-428962

Gerelateerde berichten