Vaststelling bestemmingsplan Herinrichting Berkel Lochem-Almen

DeLochemgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling bestemmingsplan Herinrichting Berkel Lochem-Almen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

NL.IMRO.0262.buBerkelLochAlmLo-BP41 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 29 januari 2024 heeft besloten het bestemmingsplan Herinrichting Berkel Lochem-Almen gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde bestemmingsplan maakt herinrichting van de Berkel mogelijk. Er worden o.a. een aantal gronden bestemd naar natuur. Het doel is natte ecologische verbindingszone creëren en moet daarom worden heringericht als een half natuurlijke rivier zonder barrières voor vissen. Natuurlijke oevers worden aangelegd en er is een opgave voor beekherstel en hermeandering over een lengte van 6 kilometer vanaf Lochem tot stuw de Velhorst. Ter inzage Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 8 februari 2024 voor de duur van zes weken tot en met 20 maart 2024 ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende de hiervoor genoemde termijn worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop "Zoeken plannen", waarna u de mogelijkheid heeft het bestemmingsplan op te roepen via het invullen van de locatie, de naam van het vastgestelde bestemmingsplan of het planid-nummer (NL.IMRO.0262.buBerkelLochAlmLo-BP41) Op www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u een directe link vinden naar de plaats waar het vastgestelde bestemmingsplan digitaal kan worden ingezien. U kunt tevens op afspraak bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien (digitaal of op verzoek op papier). Beroep Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. Digitaal beroep Alleen burgers kunnen via digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in stellen. U moet dan wel beschikken over DigiD, anders kunt u niet inloggen. Informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling publiekscontacten, Hanzeweg 8 in Lochem, telefoon (0573) 289 222.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deLochemgids.nl op 08-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lochem, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLochemgids.nl
Redactie deLochemgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lochem
  2. gmb-2024-57165

Gerelateerde berichten