Projectplan Waterwet ‘Herinrichting Berkel Lochem - Almen’

DeLochemgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Projectplan Waterwet ‘Herinrichting Berkel Lochem - Almen’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 16 januari 2024 heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rijn en IJssel besloten een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen en conform projectplan uit te voeren voor het project ‘Herinrichting Berkel Lochem – Almen”. Bezwaartermijn: 24 januari t/m 5 maart 2024Wat houdt het plan in: Waterschap Rijn en IJssel gaat samen met onder meer de Provincie Gelderland en eigenaren in het gebied maatregelen treffen om verdroging te bestrijden. De maatregelen zijn erop gericht om het grondwater in het voorjaar langer vast te houden en het ontwikkelen- en versterken van de natuur. De uit te voeren watermaatregelen betreffen onder meer: -de aanleg van natuurvriendelijke oevers:-de aanleg van moeraszones en bosoevers:-verlegging van de Berkel (hermeandering):-de aanleg van bijbehorende kunstwerken (duikers en stuwen / vispassages)UitvoeringVoorbereidende werkzaamheden starten in februari. De eerste cluster van werkzaamheden starten vanaf (voor)zomer 2024 en zullen naar verwachting doorlopen tot en met het einde van 2024. Het projectplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend, deze hebben niet geleid tot aanpassing van het Projectplan. Daarom wordt het projectplan ongewijzigd definitief vastgesteld. Het Projectplan Waterwet ‘Herinrichting Berkel Lochem-Almen’ en de bijlagen waaronder de Reactienota met beantwoording van de zienswijzen zijn te raadplegen op de websites: - http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen; - https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad. BeroepTegen dit projectplan kan gedurende zes weken na de datum van deze publicatie beroep worden ingesteld bij:Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2024.

Dit artikel verscheen op deLochemgids.nl op 24-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lochem, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deLochemgids.nl
Redactie deLochemgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Lochem
  2. wsb-2024-1008

Gerelateerde berichten